<div align="center"> <h1>WŁADYSŁAW LUCIŃSKI - SZTUKA NAIWNA</h1> <h3>Władysław Luciński &amp;#8211; pseudonim artystyczny Lucik &amp;#8211; malarz, grafik, pedagog, autor exlibrisów, projektów scenograficznych, literat (pamiętniki, opowiadania).</h3> <p>Wladyslaw lucinski władysław luciński lucik sztuka naiwna malarstwo naiwne sztuka nieprofesjonalna ruda śląska</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://wlucinski.w.interia.pl/index.html" rel="nofollow">http://wlucinski.w.interia.pl/index.html</a></p> </div>